Onderwijs

Bewustwording brandveiligheid “Onderwijs (Basis, Voortgezet en Beroeps)”

Waarom bewustwording brandveiligheid

Het onderwijs kent, naast de verantwoordelijke leerkrachten en onderwijzers ook een bijzondere doelgroep die gevormd wordt door de leerlingen en kinderen. Deze doelgroep, te verdelen in 3 verschillende categorieën, kent verschillende leerfasen en verantwoordelijkheidsgedrag. Kinderen groep 7 en 8, categorie 13 tot 16 jaar en categorie 16 tot 19 jaar veranderen in zelfstandigheid, privacy, eigen mening en maken zelfstandig deel uit van de maatschappij. Tegelijkertijd leren jongeren van deze leeftijd meer abstract denken en raken ze meer geïnteresseerd in de wereld om hen heen. Door deze geïnteresseerdheid ziet deze groep het belang van het voorkomen van brand en brandgevaarlijke situaties, alsmede van de oorzaken en de gevolgen die dat met zich meebrengt, in.

Bewustwording brandveiligheid wil middels het onderwijs de verschillende doelgroepen bereiken en ze bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheden met name daar waar het gaat om brandveiligheid. In 2014 waren er in totaal 15.300 binnenbranden in Nederland, waarbij de brandweer daadwerkelijk aanwezig is geweest. Dit varieert van branden veroorzaakt door “spelen met vuur” tot onoplettendheden / nonchalance van individuen.

Hoe belangrijk is het voor u en voor uw leerlingen om bewust met brandveiligheid om te gaan, om risico’s te herkennen en om te weten welke gevolgen er kunnen ontstaan uit onveilige situatie? Wat kunt u daar aan doen op dit moment om erger te voorkomen?